Etablering nær ved 13.439841, 144.799547

Åben kort
Lokal tid:
12:02:20

Hagåtña

Hagåtña
localityLæs mere

Guam Community College

1 Sesame Street, Mangilao
universityLæs mere

University Of Guam

University Drive, Mangilao
universityLæs mere

Hawaiian Rock Products

Mangilao
point_of_interestLæs mere

Micronesian Area Research Center

Mangilao
point_of_interestLæs mere

Santa Teresita Catholic Church

192, Mangilao
churchLæs mere

Administration Building

32, Mangilao
universityLæs mere

Luis P. Untalan Middle School

Barrigada
schoolLæs mere

Father Dueñas Memorial School

119 Father Duenas Avenue, Chalan Pago Ordot
schoolLæs mere

Ladera Tower

310, Mangilao
point_of_interestLæs mere

Casa De Pedro

203 George Washington Drive, Mangilao
lodgingLæs mere

The Japanese School of Guam

15, Mangilao
schoolLæs mere

Harvest Christian Academy

Mongmong Toto Mai
point_of_interestLæs mere

Faith Presbyterian Christian Reformed Church

Chalan Pago Ordot
churchLæs mere

Guam Memorial Park

191 Bibic Street, Barrigada
cemeteryLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning