Kwatera blisko 13.495081, 144.775031

Otwórz mapę
Czas lokalny:
12:03:05

Guam Reef & Olive Spa Resort

1317 Pale San Vitores Road, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Pacific Bay Hotel

1000 San Vitores Road. - Tamuning, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Onward Beach Resort Guam

Governor Carlos G Camacho Road, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

The Westin Resort Guam

105 Gun Beach Road, Tumon
lodgingCzytaj więcej

Hyatt Regency Guam

1155 Pale San Vitores Road, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Royal Orchid Hotel Guam

626 Pale San Vitores Road, Tumon
lodgingCzytaj więcej

Hilton Guam Resort & Spa

202 Hilton Road, Tamuning
spaCzytaj więcej

Sheraton Laguna Guam Resort

470 30A, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

The Bayview Hotel Guam

1475, Pale San Vitores Road, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Holiday Resort & Spa Guam

881 Pale San Vitores Road, Tumon
lodgingCzytaj więcej

Fiesta Resort Guam

801 Pale San Vitores Road, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Pacific Star Resort & Spa

627B Pale San Vitores Road, Tumon
lodgingCzytaj więcej

Hotel Santa Fe Guam

132 Lagoon Drive, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Tumon Bay Capital Hotel

Rivera Lane, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Days Inn Guam-Tamuning

155 Ypao Road, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Tamuning Plaza Hotel

960 South Marine Corps Drive, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Oceanview Hotel & Residences Guam

1433 Pale San Vitores Road, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Verona Resort & Spa

188 Tumon Bay Road, Tamuning
spaCzytaj więcej

Ypao Breeze Inn

291 Ypao rd., Tamuning
lodgingCzytaj więcej

Alupang Beach Tower Condo

999 South Marine Corps Drive, Tamuning
lodgingCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Guam

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy