Restaurant nær ved 13.491706, 144.790807

Åben kort
Lokal tid:
13:52:34

Wagaya 88 Korean Restaurant

Grand Plaza Hotel, 2F Happy Landing Road, Barrigada
restaurantLæs mere

Delmonico by Kitchen and Bar

Bay View Hotel, 1475 Pale San Vitores Road, Tumon
barLæs mere

Wienerschnitzel

GUAM INT. AIRPORT, Tamuning
restaurantLæs mere

Ruby Tuesday Restaurant

197 Chalan San Antonio, Tamuning
restaurantLæs mere

King's Restaurant

Chalan Premier Outlets, Tamuning,, Chalan San Antonio, Tamuning
restaurantLæs mere

Papa John's Pizza Guam

267 South Marine Corps Drive Tamuning GU, 96913, 267 South Marine Corps Drive, Tamuning
meal_deliveryLæs mere

Hard Rock Cafe Guam

1273 Pale San Vitores Road, Tumon
restaurantLæs mere

Outback Steakhouse

1411 Pale San Vitores Road, Tamuning
restaurantLæs mere

Meskla Chamoru Fusion Bistro

130 Marine Corps Drive, Hagåtña
restaurantLæs mere

Fuji Ichiban Ramen 1 (Across Acanta Mall in Tumon)

15177 Pale San Vitores Road Tamon GU, 96913, Pale San Vitores Road, Tamuning
restaurantLæs mere

Fusion Tavern 2

340 Pale San Vitores Road, Tamuning
restaurantLæs mere

King's Restaurants

Compadres Mall, 27, Harmon
restaurantLæs mere

TGI Friday's

1328 Pale San Vitores Road, Tamuning
restaurantLæs mere

Core BBQ Garden & Bar

962 Pale San Vitores Road Suite A3 Tumon Pale San Vitores Rd Tumon 96911 Guam
restaurantLæs mere

Ajisen Ramen

Chalan San Antonio, Tamuning
restaurantLæs mere

Churrasco Brazilian Steakhouse and Salad Bar

1000 Pale San Vitores Road, Tamuning
restaurantLæs mere

California Pizza Kitchen Guam

881 Pale San Vitores Rd, Tumon
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning