Skole i Guam

Åben kort
Lokal tid:
01:55:15

Asmuyao Community School

Chalan Santo Papa Juan Pablo Dos, Hagåtña
schoolLæs mere

Tony's Music Studio

153 Martyr Street, Hagåtña
schoolLæs mere

Academy of Our Lady of Guam

233 West Archbishop FC Flores Street, Hagåtña
schoolLæs mere

Guam High School

401, Stitt, Hagåtña
schoolLæs mere

Guam Dream Dive

#377 Unit #5 E. Marine Corps Drive, Hagåtña
schoolLæs mere

Agana Heights Elementary School

Tutuhan
schoolLæs mere

The Forge

Mongmong-Toto-Maite
schoolLæs mere

Grace Christian Academy

378 Sara St. Purple Heart Highway, Mongmong-Toto-Maite
schoolLæs mere

Bishop Baumgartner Memorial Catholic School

Sinajana
schoolLæs mere

Bishop Baumgartner Junior High School

Tutuhan
premiseLæs mere

C. L. Taitano Elementary School

Bienvenida Avenue, Sinajana
schoolLæs mere

James Ji Taekwondo

Mongmong-Toto-Maite
schoolLæs mere

J.Q. San Miguel Elementary School

Mongmong-Toto-Maite
schoolLæs mere

Agueda Johnson Middle School

Chalan Pago Ordot
premiseLæs mere

St. Thomas Aquinas Catholic High School

131 Judge Sablan Street, Chalan Pago Ordot
schoolLæs mere

PNG CHILDCARE AND LEARNING CENTER

Tamuning
schoolLæs mere

Tamuning Christian Fellowship

Tamuning
schoolLæs mere

괌오션다이버스

Tamuning
schoolLæs mere

Ordot-Chalan Pago Elementary

Judge Sablan Street, Chalan Pago Ordot
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning