Pay-Less Supermarkets w Hagåtña

Czas lokalny:
13:33:39
Otwarte

🕗 Godziny pracy

NiedzielaOtwarte 24 godziny
PoniedziałekOtwarte 24 godziny
WtorekOtwarte 24 godziny
ŚrodaOtwarte 24 godziny
CzwartekOtwarte 24 godziny
PiątekOtwarte 24 godziny
SobotaOtwarte 24 godziny
South Route 4 O'Brien Drive 4, 96910, Hagåtña, GU Guam
Kontakt telefon: +1 671-477-7006
Strona WWW: www.paylessmarkets.com
Latitude: 13.4701514, Longitude: 144.7558794
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Millie Aquino

  Millie Aquino

  ::

  This my shopping store i find every thing i need cashier are very nice.

 • Jami Starling

  Jami Starling

  ::

  It is hit or miss with items being available. Always check the yogurt and cheese before you leave. Also if you use WIC the cashiers like to give you attitude. Just give it right back. You're still a customer.

 • 채병수

  채병수

  ::

  맥주가 쌌음. 과일 많다고 해서 들렀는데 계절 때문인지 괜찮은 과일은 없어서 아쉬웠음

 • Kentarous 3210

  Kentarous 3210

  ::

  高くはない……が、 決して安いわけではないので念のため。 当然、日本製品は輸入品になるので高い。 例えばカップうどんは4ドルで販売されてます。

 • R Banez

  R Banez

  ::

  The store that has several branches on the island of Guam. They are located in Yigo, Oka (Tamuning), Micronesian Mall, ASC (Hagatna), Sinajana and Santa Rita. Open to serve the customer needs. Makes you feel good knowing a store is nearby.

Najbliższy Supermarket:

Wonmarket
Pay-Less Supermarkets
Shine Market
IGA Island Fresh

📑 Wszystkie kategorie w Guam

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy