Spa blisko 13.505299, 144.786004

Otwórz mapę
Czas lokalny:
12:01:41

Hilton Guam Resort & Spa

202 Hilton Road, Tamuning
spaCzytaj więcej

Verona Resort & Spa

188 Tumon Bay Road, Tamuning
spaCzytaj więcej

Kutsurogi Spa Guam

720 San Vitores Road, Tumon
spaCzytaj więcej

Paradise Spa

K-Plaza Pale San Vitores Road, Tamuning
spaCzytaj więcej

Orchid Spa & Massage

901 Pale San Vitores Road, Tamuning
spaCzytaj więcej

Island Sirena Spa

1155 Pale San Vitores Road Tumon,, Tamuning
spaCzytaj więcej

Dusit Thani Guam Resort

1227 Pale San Vitores Road, Tamuning
cafeCzytaj więcej

SPA BALI

Guam Plaza Resort & Spa, 1328 Pale San Vitores Rd, Tamuning, 96913, Guam Tamuning GU, Tamuning
spaCzytaj więcej

Chandan Spa

145 Trankiludat Street, Tamuning
spaCzytaj więcej

Lavender Spa

105 Gun Beach Rd Tamuning, 96913
spaCzytaj więcej

Mandara Spa

105 Gun Beach Road, Tamuning
spaCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Guam

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy