Proa w Hagåtña

Czas lokalny:
05:48:47
Zamkniete

🕗 Godziny pracy

Niedziela--
Poniedziałek--
Wtorek--
Środa--
Czwartek--
Piątek--
Sobota--
324, West Soledad Avenue, 96913, Hagåtña, GU Guam
Kontakt telefon: +1 671-477-7762
Strona WWW: m.facebook.com
Latitude: 13.4765451, Longitude: 144.752227
Większa mapa i wskazówki

Komentarze 5

 • Surya Reynolds

  Surya Reynolds

  ::

  Over priced and not worth all the hype in my opinion. Although I am more of a simple girl with simple tastes. To others, this might be exciting to the taste buds. Staff was great and the place was clean. Just not my cup of tea.

 • rodney cook

  rodney cook

  ::

  Service was excellent. I had a seafood pasta. The presentation and ingredients were excellent. My major concern was that while the dish had good, regular flavor from the ingredients, the dish lacked spice (pika) or any time of other flavor that would bring it all together. The dish seemed to be made for a sort of bland pallet. I added blk pepper but it would have benefited from a pepper or citrus additive.

 • 임윤지

  임윤지

  ::

  직원들 친절. BBQ 살짝 짜지만 맛있음. 고기 소스에 살짝 탄 듯 그으름이 많음. 미리 예약하고 갔으나 자리가 여유있음. 넓음. 깔라만시 주스 맛있음. 콜라 계속 리필 가능.

 • 竹吉たけきち

  竹吉たけきち

  ::

  最近行ったお店では、当サイトのグアムでの口コミが信用できなくなってきたところではありましたが、このお店のお料理は今まで頂いたグアムでの食事の中で群を抜いて美味でした。 オーダーはアヒポケ、リブアイステーキ、焼きナスのサラダでした。 アヒポケの味付けは今まで頂いた事のない味付けでしたがかなり美味しく、またマグロの質も私の好みにぴったりの質でした。 リブアイステーキは若干筋などがありましたが、全体的にはこれも私好みの肉質で、久々にグアムで美味しいお肉を頂けました。 焼きナスサラダは想像していた焼きナスがドンと入っているのではなく、コマ切れにした焼きナスがアクセントとして入っている、これも美味しいサラダでした。 恐らく現地に住んでいると、これらの味付けや繊細さは馴れない部分もあるような感がしますが、日本人には完全に合うと思います。 これらにバドライト3杯とワイン1杯、アイスティーのオーダーで90ドル前後とこれもかなりのお得感がありました。 日本語メニューもありますが、日本語は通じませんのでご注意下さい。 営業はランチとミッドデイ、ディナーに別れれており、それぞれ違うメニューのオーダーしかできません。

 • Robert Reed

  Robert Reed

  ::

  The food was super good. I had the chowder and it was great. I also had the BBQ pork sandwich and the orange glaze was perfect on the pork with the sweet bun. The only reason I took off a star was because we waited awhile for out food and they were not busy. I would go back for the food and give them a 2nd chance on speed. The service was friendly and helpful on what to get. Two of my coworkers had the salmon sandwich with pesto on it and both loved it.

Najbliższy Restauracja:

地ビールのお店
Submarina California Subs (Hagatna)

Submarina California Subs (Hagatna)

138 W Seaton Blvd, Hagåtña
meal_takeawayCzytaj więcej
Katre bistro

Katre bistro

122 Archbishop FC Flores Street, Hagåtña
restaurantCzytaj więcej
Caliente Restaurant

Caliente Restaurant

Archbishop FC Flores Street, Hagåtña
restaurantCzytaj więcej
Island Cuisine

Island Cuisine

153 W MARINE CORP DR., Hagåtña
restaurantCzytaj więcej
Chamorro Island BBQ

Chamorro Island BBQ

238 Marine Corps Drive, Hagåtña
restaurantCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie w Guam

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy