Kirke i Guam

Åben kort
Lokal tid:
01:56:53

Dulce Nombre de Maria Cathedral-Basilica

207 Archbishop FC Flores Street, Hagåtña
churchLæs mere

Guam-Micronesia Mission of Seventh-day Adventists

290 Chalan Palasyo,, Tutuhan
churchLæs mere

Agana Heights Seventh-day Adventist Church

Tutuhan
churchLæs mere

Marianas Christian Fellowship

181 E. Marine Corps Drive, Hagåtña
churchLæs mere

Nuestra Senora de Las Aguas Church

139 B, Mongmong 96910, Sergeant Roy T. Damian Jr. Street, Guam
churchLæs mere

Our Lady of the Blessed Sacrament Church

135 Chalan Guma Yu'us, Tutuhan
churchLæs mere

Life in the Son Church

Mongmong-Toto-Maite
churchLæs mere

Bayview Church

243 Sara Street, Mongmong Toto Mai
churchLæs mere

Lutheran Church of Guam

787 West Marine Corps Drive, Hagåtña
churchLæs mere

Zion Fellowship

556 Marine Corps Drive E, Hagåtña
churchLæs mere

Zion Fellowship

556 Marine Corps Drive, Hagåtña
churchLæs mere

Our Lady of Purification Catholic Church

Maria Candelaria Road, Asan
churchLæs mere

Calvary Chapel Guam

1st Floor, 650 Marine Corps Drive, Hagåtña
churchLæs mere

Palauan Evangelical Church of Guam

133 Tun Jose Street, Tamuning
churchLæs mere

Life in the Son Christian Fellowship

134, Tun Vicente Leon Guerrero Drive, Tamuning
churchLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning