Cafe i Guam

Åben kort
Lokal tid:
01:57:22

Hava Java Cafe

Suite 102, 148 Aspinall Avenue, Hagåtña
cafeLæs mere

The Museum Shop and Café

Hagåtña
cafeLæs mere

Basilica Cafe

Archbishop FC Flores Street, Hagåtña
cafeLæs mere

Port of Mocha

Martyr Street, Hagåtña
cafeLæs mere

Cup'n Saucer Bakery & Cafe

138, Martyr Street, Hagåtña
cafeLæs mere

Coffee Beanery

414 West Soledad Avenue #102, Hagåtña
cafeLæs mere

Java Junction Coffee Shop

Hagåtña
cafeLæs mere

Fizz & Co. (フィズ アンド コー)

4, Hagåtña
cafeLæs mere

Tea District

238 Marine Corps Drive, Hagåtña
cafeLæs mere

Turé Café

Marine Corps Drive, Hagåtña
cafeLæs mere

Coffee Slut

377 Unit 101 East Marine Corp Drive, Hagåtña
cafeLæs mere

Island Girl Coffee 'n Quenchers

647 8, Mongmong-Toto-Maite
cafeLæs mere

Infusion Coffee & Tea

Marine Corps Drive, Tamuning
cafeLæs mere

Health Trends

Chalan Pago Ordot
cafeLæs mere

Figaro Coffee Tamuning GUAM

761 South Marine Corps Drive, Tamuning
cafeLæs mere

ロコナ チーズケーキ

693 South Marine Corps Drive, Tamuning
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning