Bar i Guam

Åben kort
Lokal tid:
12:05:20

The Mermaid Tavern and Grille

140 Aspinall Ave., Suite 101, Hagåtña
barLæs mere

Proa Restaurant

324 West Soledad Avenue, Hagåtña
restaurantLæs mere

Shooters

110 #4 Unit West Soledad Avenue, Hagåtña
barLæs mere

Cindis Pub

#5 and #6 Marine Corps Drive, Hagåtña
barLæs mere

The Joint

227 8, Mongmong-Toto-Maite
barLæs mere

Ta's Tavern

#2 Marine Corps Drive, Hagåtña
restaurantLæs mere

Jackies Bar

South Marine Corps Drive, Tamuning
barLæs mere

Crust Pizzeria Napoletana - Guam Pizza & Pasta Restaurant

665 South Marine Corps Drive Ste 202, Tamuning
barLæs mere

iCue Karaoke RestoLounge

Unit 108 Yu Han Building, 690 Marine Corps Drive, Anigua
barLæs mere

Buddies Billiards

Serenu Avenue, Tamuning
barLæs mere

Horse & Cow

868 South Marine Corps Drive, Tamuning
barLæs mere

Jimmy Dee's Paradise Beach Resort-Bar

30, Tamuning
barLæs mere

Wild Bills 2

2119, Governor Carlos G Camacho Road, Tamuning
barLæs mere

Skyline Resto-Pub

South Marine Corps Drive, Tamuning
barLæs mere

KAVE'S

Felix Building, 701 South Marine Corps Drive, Tamuning
barLæs mere

OlD TOWIN CHINES

Governor Carlos G Camacho Road, Tamuning
barLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning