Agaña Shopping Center i Hagåtña

Lokal tid:
20:45:40
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
302 South Route 4 O'Brien Drive, 4, 96910, Hagåtña, GU Guam
Kontakter telefon: +1 671-472-5027
Hjemmeside: aganacenter.com
Latitude: 13.4706598, Longitude: 144.7550279
Større kort og vejledning

Kommentar 5

 • dong hoon yang

  dong hoon yang

  ::

  시나몬 아이스아메리카노가 다른 시나몬 보다 가아한 맛임...판다익스프레스..GPO 지점 보다 맛 있음..주차장 생각보다 차 많음..

 • 風神風

  風神風

  ::

  店内は広くて、とても見易く明るいです。スタッフの方達も大変親切です。中にあるスーパーに色々なチョコレートが有るのですが、迷わずmade in GUAMを購入しました。此方は野菜、果物が信じられないくらい安いです。グアムに到着した日に行き果物、野菜を購入すれば、食べきれるので、次回からは初日に来てスイカ、オレンジ、レタスを購入します。大きくて安いです。色々なSHOPも入っているので、どんな世代の方も楽しめると思います。スムージーのお店も満足の出来る質と量です。タピオカの入ったcrashアイスドリンクも質と量に大満足です。是非一度、足を運んでみて欲しいスポットの一つです。

 • D WALLACE

  D WALLACE

  ::

  They have quite a variety of shops, some local and some standard mall stores you see everywhere. It usually isn't too busy and seems most go for the phone/grocery story conveniences. Food around this area is pretty good, though some will need reservations or go early.

 • Stephen Weiss

  Stephen Weiss

  ::

  For food. Either a little to pricey or too much rice. Sushi Rock was last experience and will go again. Not too pricey ans food was good. Sores din't have that much to offer. There flea market section has more of interest, but too trendy without finding any unique treasures.

 • Juanita Leon Guerrero

  Juanita Leon Guerrero

  ::

  Small, with decent food around. About 15 mims to walk the entire center. Indoor "flea-market" side. Don't go when there's huge events, parking is a b***h sometimes. Try to reverse park all the time because of inconsiderate and impatient drivers who won't give you a chance to get out.

Nærmeste Indkøbscenter:

THE FIGHT SHOP
Ada Arcade
Julale Shopping Center
Susan's Beauty N Barber Spot

Susan's Beauty N Barber Spot

Hagåtña
shopping_mallLæs mere
Sinajana Commercial Complex

Sinajana Commercial Complex

4, Sinajana
shopping_mallLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning