Punkt af interesse nær ved 13.472114, 144.755243

Åben kort
Lokal tid:
05:52:43

Onward Beach Resort Guam

Governor Carlos G Camacho Road, Tamuning
lodgingLæs mere

Sheraton Laguna Guam Resort

470 30A, Tamuning
lodgingLæs mere

Hotel Santa Fe Guam

132 Lagoon Drive, Tamuning
lodgingLæs mere

Tamuning Plaza Hotel

960 South Marine Corps Drive, Tamuning
lodgingLæs mere

Days Inn Guam-Tamuning

155 Ypao Road, Tamuning
lodgingLæs mere

Hilton Guam Resort & Spa

202 Hilton Road, Tamuning
spaLæs mere

Alupang Beach Tower Condo

999 South Marine Corps Drive, Tamuning
lodgingLæs mere

Ypao Breeze Inn

291 Ypao rd., Tamuning
lodgingLæs mere

Beautiful 2 bedroom 1 bath

194 Pale Kieran Hickey Dr., Tamuning
lodgingLæs mere

Travelers Bed and Rest

140 Latisa street Tumon Heights, Tamuning
lodgingLæs mere

Pedro's Place

Route 24A Sinajana, Guam, Sinajana
lodgingLæs mere

Captain Real Estate Group

4, Hagåtña
point_of_interestLæs mere

Tamuning Shopping Center

267 Chalan San Antonio, Tamuning
shopping_mallLæs mere

Catedral Basílica del Dulce Nombre de María

207 Archbishop FC Flores Street, Hagåtña
churchLæs mere

Top o' the Mar Navy MWR

Bldg 295 Nimitz Hill Road, 6, Asan
point_of_interestLæs mere

Ruby Tuesday Restaurant

197 Chalan San Antonio, Tamuning
restaurantLæs mere

Moroni Law Offices

115 San Ramon Street, Suite 301, San Ramon Building, Hagåtña
lawyerLæs mere

📑 Alle kategorier i Guam

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning